Попередня сторінка          Зміст                Електронні посібники ВНТУ

 

 

 

Виноски

 

[1] Більш детально цей аспект викладено : Яковюк І. Азбука європейської інтеграції [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / І. Яковюк, Л. Трагнюк, В. Меделяєв. — Харків: «Апекс+», 2006. —168 с. — Режим доступу: https://eu.prostir.ua/data?t=1&q=1836.— Назва з екрана.

[2] Шенгенська зона [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Шенгенська_зона. — Назва з екрану.

[3] Єврозона [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Єврозона . — Назва з екрана.

[4] Див. :  Шульга М. А. Політичні аспекти євроінтеграції [Текст] : навчальний посібник / М. А. Шульга. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 287 с.

[5] Задля більш детальнішого ознайомлення натискайте на гіперпосилання

[6] Щодо розуміння європейських цінностей,більш детально : Щербакова Ю. Цінності об’єднаної Європи [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Щербакова. — К. : ВЦ «Академія», 2014. — 208 с. — Режим доступу: http://www.bvp.npu.edu.ua/images/Scherbakova.pdf . — Назва з екрана; Сакало О. Є. Європейські цінності: сутнісні основи та практичне втілення [Електронний ресурс] / О. Є. Сакало. — Режим доступу : http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4335/1/Sakalo.pdf . — Назва з екрана.

[7] Хартия основных прав Европейского Союза :  Торжественная прокламация (Ницца, 7 декабря 2000 года) [Электронный ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_524 . — Название с экрана.

[8] УТИЛІТАРНИЙ (фр., від лат., користь, вигода). Розрахований виключно на практичне використання або вигоду, практичний. 

[9] Більше читайте тут: Гайдуцький П. Україна — ЄС: проблеми інтеграції [Електронний ресурс] / П. Гайдуцький // Дзеркало тижня. — 2013. 7 червня. — Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/international/ukrayina-yes-problemi-integraciyi-_.html. — Назва з екрану.

[10] Детальніше тут: Стереотипи треба руйнувати: Сім міфів про торгівлю України з ЄС [Електронний ресурс] // Патріот України. — 2016. — 1 березня. — Режим доступу : http://patrioty.org.ua/politic/stereotypy-treba-ruinuvaty-sim-mifiv-pro-torhivliu-ukrainy-z-ies-110399.html  . — Назва з екрана.

 

[11] Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011. — Назва з екрана.

[12] Асоціація чи асоційоване членство? Моделі співпраці з Європейським Союзом [Електронний ресурс] // Європейський простір : портал проєвропейського громадянського суспільства України. — Режим доступу : http://eu.prostir.ua/library/10705.html. — Назва з екрана.

[13] Путівник по Лісабонському договору  [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/lisbontreaty_uk.pdf. — Назва з екрану.

[14] Див. : Рада Європи [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_Європи.  — Назва з екрана

[15] Надалі буде у нагоді : Глосарій термінів Європейського Союзу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://europa.dovidka.com.ua/a.html. — Назва з екрана.

[16] Детальніше про цей процес читай : Круглашов А. М. Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття [Електронний ресурс] : довідник / А. М. Крулашов, І. Озимок, Т. С. Астапенко [та інш.]. — Ч. 1. — Чернівці, 2010. — 212 с. — Режим доступу : http://www.library.cv.ua/es/dovidnyk.pdf. — Назва з екрана.

[17] Задля більш детальнішого ознайомленні із історією країн натискайте на гіперпосилання.

[18] Детальніше тут : Євро [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE  . — Назва з екрана

[19] Більш детально про досягнення Європейського Союзу читай : ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ – ПРОВІДНИЙ СВІТОВИЙ ГРАВЕЦЬ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/eu_info_sheets_uk.pdf. — Назва з екрану.

[20] Докладніше: Інституції Європейського Союзу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Інституції_Європейського_Союзу. — Назва з екрана. ; Круглашов А. М. Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття [Електронний ресурс] : довідник / А. М. Крулашов, І. Озимок, Т. С. Астапенко [та інш.]. — Ч. 1. — Чернівці, 2010. — 212 с. — Режим доступу : http://www.library.cv.ua/es/dovidnyk.pdf. — Назва з екрана ;  Писаренко С. М. Менеджмент європейської економічної інтеграції [Електронний ресурс] / С. М. Писаренко, Н. В. Горін, Л. А. Українець [та ін.]. — К. : Знання, 2012. — 373 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/1781040957880/ekonomika/menedzhment_yevropeyskoyi_ekonomichnoyi_integratsiyi. — Назва з екрана.

[21] Детальніше із цим питанням радимо ознайомитися: Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу [Електронний ресурс]: навч.посібник ; пер. с англ. / В. Кернз ; Под общ.рук. В. С. Ісакович . – Київ : Знання, 2002. – 381 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/158407206842/pravo/vstup_do_prava_yevropeyskogo_soyuzu. — Назва з екрана.

[22] Див. : Право Європейського Союзу  [Електронний ресурс] : підручник / В. І. Муравйов. – К. : Юрінком Інтер, 2011. — 704 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/1584072048487/pravo/pravo_yevropeyskogo_soyuzu. — Назва з екрана.

[23] Кавешников Н. Конституция ЕС: неопознанный политический объект приближается [Электронный ресурс] / Н. Кавешников. — Режим доступу : http://mgimo.ru/upload/iblock/3ba/3ba82658f33ca5bc91b21cecc295c135.pdf. — Название с экрана.

 

[24] Детальніше : Жадько О. С. Конституція для об’єднаної Європи [Електронний ресурс] / О.С. Жадько. — Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/6587. — Назва з екрана.

[25] Більше читайте тут:  Посельський В. Конституція для об’єднаної Європи мусить зачекати [Електронний ресурс] О. Посельський // Дзеркало тижня. — 2003. — 19 грудня. — Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/POLITICS/konstitutsiya_dlya_obednanoyi_evropi_musit_zachekati.html. — Назва з екрана.

[26] Лиссабонский договор [Электронный ресурс]. — Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/Лиссабонский_договор . — Название с экрана.

[27] Конкретніше тут : Поняття права Європейського Союзу та його правова природа // Право Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / В. І. Муравйов. – К. : Юрінком Інтер, 2011. — 704 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/1584072048487/pravo/pravo_yevropeyskogo_soyuzu . — Назва з екрана.

[28] Більш детально: Система принципів права ЄС та їх класифікація [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://lektsii.org/1-17544.html . — Назва з екрана.

[29] «Офіційний вісник ЄС» публікує всі писані джерела права Євросоюзу, Угоди з третіми країнами і міжнар. орг. публікуються як додаток до актів, за допомогою яких вони ухвалюються Радою.

[30] КОНВЕНЦІЯ  про захист прав людини і основоположних свобод : Міжнародний документ від 04.11.1950 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004 . — Назва з екрану.

[31] Європейський суд з прав людини [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_суд_з_прав_людини. — Назва з екрана.

[32] Місцезнаходженням Європейського суду є м. Страсбург (Франція). Засідання Європейського суду проводяться в Палаці Прав Людини.

[33] Буроменський М. Звернення до Європейського суду з прав людини: практика Суду і особливості українського законодавства  [Електронний режим] / М. Буроменський . — Режим доступу : http://www.khpg.org/index.php?id=1080677442  . — Назва з екрана.

[34] Найдетальніша інформація знаходиться тут: Як і коли можна звернутися до європейського суду з прав людини?  [Електронний режим] /автори-упорядн. Р. О. Куйбіда, Т. В. Руда. — Київ, 2011. — 56 с.— Режим доступу : http://pravo.org.ua/images/documents/pt_ec.pdf. — Назва з екрана.

[35] Більш детальна інформація про бюджет ЄС: Фінанси: Курс для фінансистів [Електронний ресурс]: навч. посіб. Рекомендовано МОН / За ред. В.І. Оспіщева. — К., 2008. — 567 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/1584072014533/finansi/finansi_kurs_dlya_finansistiv . — Назва з екрана.

[36]  Найповнішу хронологію відносин Україна – ЄС дивись :  Хронологія двосторонніх відносин [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/chronology/index_uk.htm. — Назва з екрана.

[37]  Копенгагенські критерії членства в Європейському Союзі [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-relations.— Назва з екрана.

[38] Детельніше про це, й наскільки Україна відповідає цим критеріям, див. : Міхель Д. О. Копенгагенські критерії як чинники розбудови демократичних процесів та наближеності до європейського рівня життя в Україні [Електронний ресурс] / Д. О. Міхель. — Режим доступу : file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/Npchdupol_2010_149_137_32.pdf. — Назва з екрана.;

[39] Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО: Інтеграційні перспективи України [Електронний ресурс] / за ред. І .І. Жовква. — К., 2007. — Режим доступу : http://www.kas.de/wf/doc/kas_10203-1522-1-30.pdf?070504093003. — Назва з екрана.

[40] Критерії конвергенції [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Критерії_конвергенції.— Назва з екрана;

Чугаєв О. А.Критерії конвергенції та валютна стабільність [Електронний ресурс] / О. А. Чугаєв. — Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/14911/26-Chugaev.pdf?sequence=1.— Назва з екрана.

[41] Читай детальніше тут: Угода про асоціацію з Європейським Союзом [Електронний ресурс]. — Режим доступу :  https://uk.wikipedia.org/wiki/Угода_про_асоціацію_з_Європейським_Союзом.— Назва з екрана.

[42] Важливою особливістю правопорядку Євросоюзу є те, що його основу становить концепція «спільного доробку» (acquis communautaire). Її значення   полягає в тому, що вона гарантує гомогенність (тобто, ступінь подібності членів деякої сукупності між собою) правової системи Євросоюзу,  базуючись на ідеї неможливості зміни його складових частин й цілісності цієї системи, а також на однаковому застосування права Євросоюзу в усіх державах-членах.

[43] Детальніше: Східне партнерство [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/eu-policy/east-partnership. — Назва з екрана.

[44] Детальніше: Допомога ЄС Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/eu-policy/assistance. — Назва з екрана.

[45] Текст Угоди про асоціацію між Україною і ЄС див. : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631.

[46] Більш детальне роз’яснення про Зону вільної торгівлі між Україною та ЄС див. : Брошура про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://readymag.com/kis/eu-ukraine-fta/ . — Назва з екрана.

[47] Див. : План Маршалла [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/ . — Назва з екрана.

[48] Брюссельський договір [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Брюссельський_договір . — Назва з екрана.

[49] Статут Організації Обєднаних Націй [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf . — Назва з екрана.

[50] Див. повний текст : Північноатлантичний договір. Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950_008. — Назва з екрана.

[51] Більш детально: Україна—НАТО в запитаннях і відповідях [Електронний ресурс] / Під заг. ред. Пошедіна О. І. — Черкаси : «Відлуння-Плюс», 2006. — 56 с. — Режим доступу : https://ippo.edu.te.ua/files/gromad_osvita/euro_integracia/72_zapyt_i_vidpovidi.pdf. — Назва з екрана;

Принципи політичної взаємодії базуються на: Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 года) [Электронный ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_055 . — Название с экрана.

[52] Детальніше: Стратегічна концепція НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Стратегічна_концепція_НАТО. — Назва з екрана.

[53] Стратегічна Концепція НАТО та нове бачення політики партнерства Альянсу для України та євроатлантичної безпекової солідарності: Аналітично-інформаційне видання [Електронний ресурс] /Упорядн. О. Коломієць. — К., 2012. — Режим доступу :  file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/NATOPartnerships%20Ukraine%20book%20published.pdf. — Назва з екрана.

[54] Симанов А. Новая стратегическая концепция НАТО (2011) [Электронный ресурс] / А. Симанов. — Режим доступу : http://factmil.com/publ/strana/nato/novaja_strategicheskaja_koncepcija_nato_2011/61-1-0-248.— Название с экрана.

[55] Североатлантический совет [Электронный ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Північноатлантична_рада.— Название с экрана.

[56] Генеральний секретар НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Генеральні_секретарі_НАТО . — Назва з екрана.

[57] Про історію розвитку, функції, обов’язки, основний склад, робочий механізм описано: Міжнародний секретаріат [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_58110.htm. — Назва з екрана.

[58] Детальніше про структуру Міжнародного секретаріату НАТО див.: Коваль Г.В. Організація північноатлантичного договору: зміст і характер діяльності [Електронний ресурс] / Г. В. Коваль. — Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/252/3.pdf . — Назва з екрана.

[59] Комітет оборонного планування НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Комітет_оборонного_планування_НАТО.  — Назва з екрана.

[60] Група ядерного планування НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Група_ядерного_планування_НАТО. — Назва з екрана.

[61] Військовий комітет НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Військовий_комітет_НАТО. — Назва з екрана.

[62] Міжнародний військовий штаб [Електронний ресурс ]. — Режим доступу : http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_64557.htm . — Назва з екрана.

[63] Детальніше про структуру НАТО читай: Федонюк С. В. НАТО: історія, структура, діяльність, перспективи [Текст] : навчальний посібник / С. В. Федонюк, В. Й. Лажнік, А. А., Моренчук , Н. І. Романюк. — Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008.— 258 с.;

 Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура та відносини з Україною [Електронний ресурс] : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Д. І. Дзвінчука. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. — 592 с. — Режим доступу : file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/Posibnyk_Pivnichnoatlantychnyy_alyans.pdf — Назва з екрана.

[64] Докладніша характеристика самітів — через гіперпосилання

[65] Пушкин С.  Текущее состояние и перспективы развития НАТО ч.1 (2015) [Электронный ресурс] / С. Пушкин // Зарубежное военное обозрение. — 2015. — №4. — С. 7–16. — Режим доступа : http://factmil.com/publ/strana/nato/tekushhee_sostojanie_i_perspektivy_razvitija_nato_2015/61-1-0-693 . — Название с экрана.

[66] Докладніше про збройні сили конкретної країни — через гіперпосилання

[67] Окремою темою є проведення миротворчих операцій НАТО, які в навчальному посібнику не характеризуються. Докладніше про них читай тут: Операції та місії НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_52060.htm. — Назва з екрана.

[68] Докладніше: Об'єднаний корпус швидкого реагування [Електронний ресурс] . — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Об%27єднаний_корпус_швидкого_реагування . — Назва з екрана.

[69] У НАТО назвали оборонні бюджети країн Альянсу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/1956592-u-nato-nazvali-oboronni-budzeti-krain-alansu.html . — Назва з екрана.

[70] Про військові витрати країн НАТО більше читайте тут: Ключові країни НАТО скорочують військові бюджети, поки Росія воює з Україною [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

http://dt.ua/WORLD/klyuchovi-krayini-nato-skorochuyut-viyskovi-byudzheti-poki-rosiya-voyuye-z-ukrayinoyu-165554_.html. — Назва з екрана.

[71] Партнерство заради миру [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Партнерство_заради_миру. — Назва з екрана. ;

Партнерство заради миру. Рамковий документ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950_001 . — Назва з екрана.

[72] Відносини між НАТО та Росією [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Відносини_між_НАТО_та_Росією. — Назва з екрана

[73] Докладніше: Комісія Україна — НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Комісія_Україна_—_НАТО . — Назва з екрана.

[74] Середземноморський діалог [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Середземноморський_діалог. — Назва з екрана.

[75] Докладніше читай : Програма «Партнерство заради миру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_50349.htm. — Назва з екрана.

[76] Докладніше : План дій щодо членства в НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/План_дій_щодо_членства_в_НАТО. — Назва з екрана.

[77] Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_002. — Назва з екрана.

[78] Річна національна програма співробітництва Україна–НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Річна_національна_програма_співробітництва_Україна–НАТО. — Назва з екрана.

[79] Как СССР вступал в НАТО [Электронный ресурс] // Секретные исследования: аналитическая газета. — Режим доступу : http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/9-2009/kak-sssr-vstupal-v-nato . — Название с экрана.

[80] Гібридна війна [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Гібридна_війна. — Назва з екрана.

[81] Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Російською Федерацією і Організацією Північноатлантичного договору [Електронний ресурс]. — Режим доступу :. https://uk.wikipedia.org/wiki/Основоположний_акт_про_взаємні_відносини,_співпрацю_і_безпеку_між_Російською_Федерацією_і_Організацією_Північноатлантичного_договору.  — Назва з екрана.

[82] Основні напрями співпраці України й НАТО докладніше : Відносини з Україною [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_37750.htm. — Назва з екрана.

[83] Критерій, що міститься у статті 10 Вашингтонського договору, за більше ніж півстоліття свого існування зазнав змін тільки у частині щодо інтерпретації фраз «європейська країна» і «Північноатлантичний регіон». У сучасній термінології НАТО «європейська країна» означає країну, що належить простору ОБСЄ, а «північноатлантичний регіон» має розумітись як «євроатлантичний простір», що за географією також дорівнює простору ОБСЄ.

[84] Акт запрошення до НАТО має форму спеціального протоколу, який підписується країнами - членами НАТО і ратифікується згідно їхніх національних процедур. Завершення процедури ратифікації власно і є моментом запрошення нової країни, після чого стати чи не стати членом Альянсу вже залежить тільки від того, чи ратифікує вона сама Північноатлантичний договір.

[85] Шерр Д. НАТО і Україна: межі консенсусу [Електронний ресурс] / Д. Шерр. — Режим доступу : http://iwp.org.ua/ukr/public/1620.html. — Назва з екрана.

[86] Україна-НАТО: діагностика партнерства [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://iwp.org.ua/img/2%20(1).pdf . — Назва з екрана.

[87] Детальніше : Організація Об'єднаних Націй [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Організація_Об%27єднаних_Націй.— Назва з екрана.

[88] Детальніше : Світова організація торгівлі [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Світова_організація_торгівлі. — Назва з екрану.

[89] Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародний_валютний_фонд . — Назва з екрана.

[90] Государства — члены МВФ [Электронный ресурс]. — Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/Государства_—_члены_МВФ . — Название с экрана.

[91] Україна і МВФ: хронологія відносин довжиною 21 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

 http://economics.unian.ua/finance/1054685-ukrajina-i-mvf-hronologiya-vidnosin-dovjinoyu-21-rik.html. — Назва з екрана.