Зміст           Наступна сторінка          Електронні посібники ВНТУ

 

 

 

Корнієнко, В. О.

Україна в Європі і світі : електронний навчальний посібник  / В. О. Корнієнко. – Вінниця : ВНТУ, 2018.

У посібнику висвітлено  проблеми інтеграції України до європейського політичного, економічного, правового простору. Розкривається сутність євроінтеграції, практична природа, міфи, принципи, правові основи та її значення для української держави. Акцентовано увагу на історію розвитку, основних досягненнях та принципах діяльності Європейського Союзу й НАТО. Проаналізовано стан, проблеми й перспективи взаємовідносин між Україною, Європейським Союзом,  НАТО й іншими міжнародними організаціями.

Посібник розрахований на студентів, викладачів, політиків і загалом громадян України, які бажають поглибити свої знання щодо сучасних євроінтеграційних процесів.

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Передмова

Тема 1. Розуміння сутності євроінтеграції та її логіка

1.1 Практична природа євроінтеграції

1.2 Поняття європейських цінностей

1.3 Євростандарти та  проблема вибору для України

1.4 Міфи євроінтеграції

 

Тема 2. Створення та еволюція ЄС

2.1 Історія створення та розвитку Європейського Союзу

2.2 Основні досягнення та принципи діяльності Європейського Союзу

2.3 Організаційна структура Євросоюзу

 

Тема 3. Механізми європейської взаємодії

3.1 Європейська Конституція

3.2 Право Європейського Союзу

3.3 Захист прав людини в Європейському Союзі

3.4 Бюджет Європейського Союзу

 

Тема 4. Україна і Європейський союз: основи співробітництва

4.1 Формування договірно-правових і політичних засад співробітництва  України і ЄС

4.2 Критерії розширення і поглиблення європейської інтеграції

4.3 Політика ЄС щодо України

 

Тема 5. Виникнення і еволюція Північно-Атлантичного альянсу (НАТО)

5.1 Причини утворення Організації Північноатлантичного договору….

5.2 Сутність  Північноатлантичного договору. Принципи політики євроатлантичної безпеки на платформі НАТО

5.3 Основні положення Стратегічної концепції НАТО. Основні відмінності між НАТО та ЄС як між­народних міжурядових організацій

 

Тема 6. Структура та основи функціонування НАТО

6.1 Структура управління НАТО і механізм прийняття рішень

6.2 Збройні сили НАТО. Витрати на оборону в країнах НАТО

6.3  Сутність та значення інститутів партнерства та діалогу між НАТО і країнами, що не є членами НАТО

 

Тема 7. Україна — НАТО: стан, проблеми та перспективи взаємовідносин

7.1 Правові чинники вступу  України до НАТО. Міфи щодо НАТО

7.2 Основні етапи розвитку взаємовідносин між Україною і НАТО

7.3 Критерії членства в НАТО. Соціально-політичні наслідки вступу України до НАТО

 

Тема 8. Участь України в міжнародних організаціях

8.1 Україна — ООН

8.2 Україна — СОТ

8.3 Україна — МВФ

Післямова

Література

 

 

 

Передмова

 

Інтеграція до європейського політичного, економічного, правового простору є одним із національних пріоритетів України. Тому теоретична, а більш за все — практична актуальність вивчення дисципліни «Україна в Європі і світі» у вищому навчальному закладі набуває особливого значення за умов подальшої демократизації українського суспільства і його бажанням стати повноцінним членом європейської спільноти.

В цьому контексті мета навчального посібника «Україна в Європі і світі» полягає в тому, щоб на основі отриманих знань розширити політичну свідомість і культуру студентів, їх ціннісні орієнтації та настанови, сприяти формуванню активної громадянської позиції й розумінню суті загальноцивілізаційних змін. Навчальний посібник позбавлений агітаційно-ідеологічного навантаження, він націлений лише на здобуття основних знань щодо викладеного матеріалу. Однак базові знання, які репрезентують вказану дисципліну, визначають, насамперед, можливості не лише для аналізу політичних подій, але й свідомої практичної участі молоді в сучасних соціально-політичних процесах.

Структура навчального посібника складається із двох інформаційних масивів: один із них присвячено формуванню, розвитку та досягненням Європейського союзу, його стосункам із Україною. Інший — виникненню, розвитку та сутності Північноатлантичного альянсу (НАТО), його ролі та значенню в сучасних соціально-політичних умовах. Розглядається також участь і стосунки України з Організацією Об’єднаних  Націй, Світовою організацією торгівлі, Міжнародним валютним фондом.

Сьогодні немає дефіциту у підручниках і навчальних посібниках, які всебічно висвітлюють ті чи інші проблеми євроатлантичної інтеграції але, на погляд автора,  вони страждають від зайвого текстового перевантаження. Тому своєрідність авторського підходу полягає в свідомо популярному викладенні матеріалу  у вигляді схем, таблиць і рисунків, які полегшують, на думку автора, його сприйняття, а з іншого боку, сприяють кращому його засвоєнню. Основний концептуальний принцип, який взято за основу  — мінімум текстового «захаращення» й максимум інформативності й наочності.

Одночасно пропонований навчальний посібник представляє собою своєрідний «онлайн-гід» по навчально-інформативним мессиджам у просторі Інтернету, до яких автор рекомендує звертатися через гіперпосилання з метою набуття  більш детальної й повної інформації із різних питань євроінтеграції. Ця «онлайнова начинка» більше актуалізує насамперед електронну, аніж паперову форму запропонованого видання.

В цілому навчальний посібник із дисципліни «Україна в Європі і світі» відповідає кваліфікаційним вимогам підготовки бакалаврів усіх спеціальностей та всіх форм навчання. Структурна композиція посібника відповідає робочій навчальній програмі з відповідної дисципліни.